Riimumerkkien merkityksestä

Mitä pakkauksessa olevat riimumerkit tarkoittavat?

Kyseiset merkit ovat muinaisskandinaavisia symboleita, jotka tarkoittavat hyvää terveyttä, onnea ja muita haluttavia asioita. Ihmiset kantoivat riimumerkkejä mukanaan ja piilottivat niitä hyvien asioiden toivossa yöksi tyynynsä alle. Oli esimerkiksi olemassa riimuja, jotka tarkoittivat naimaonnea. Graafisten merkkien tekeminen levisi jo pronssikaudella Karjalan asukkaiden keskuudessa, jotka loivat symbolisia kalliopiirroksia. Myöhemmin syntyivät uudenaikaisten aakkosten esimerkkiä noudattaen germaaniset riimumerkit. Irlannissa syntyi esimerkiksi Ogam-aakkosto. Vielä paljon myöhemmässä vaiheessa virolaiset kantoivat mukanaan samankaltaisilla merkeillä varustettuja riimusauvoja, joissa merkit sijaitsivat samalla tavalla vaakaviivojen välissä.

symbols
  • Yllä olevista merkeistä ensimmäinen tarkoittaa vaurautta, karjan runsautta, hedelmällisyyttä, onnea ja energiaa.
  • Toinen hedelmällisyyttä ja aitoa rakkautta.
  • Kolmas voimaa.
  • Neljäs tavoitteita kohti kulkemista.
  • Viides hyvää onnea.
  • Kuudes rakkautta.
  • Seitsemäs suojaa.
  • Kahdeksas tervehdyttämistä.
  • Yhdeksäs terveyttä ja elämänvoimaa.
  • Kymmenes luovuutta, tietoa ja tulen lämpöä.

Valitut hyvää onnea tarkoittavat merkit korostavat entisestään tuotteidemme tyyliä.